Đá Mã Não Đỏ Vụn

130.000,0

Độ Cứng: 6.5 Mohs

Đơn Vị Tính: Kilogam (Kg)

Mệnh Phù Hợp: Hỏa, Thổ

đá mã não đỏ
Đá Mã Não Đỏ Vụn

130.000,0