Đá Vụn Thạch Anh Vàng VIP

350.000,0

Độ Cứng : 7.0 Mohs

Đơn Vị Tính: Kilogam (Kg)

Màu sắc: Vàng

Mệnh phù hợp: Thổ, Kim

thạch anh vàng vụn
Đá Vụn Thạch Anh Vàng VIP

350.000,0