Đá Vụn Thạch Anh Tím

180.000,0

Độ Cứng: 7.0 Mohs

Đơn Vị Tính: Kilogam (Kg)

Mệnh Phù Hợp: Hỏa, Thổ

đá vụn thạch anh tím
Đá Vụn Thạch Anh Tím

180.000,0