Đá Vụn Lapis (Lapiz)

130.000,0

Độ Cứng: 5.5 Mohs

Đơn Vị Tính: Kilogam (Kg)

Mệnh Phù Hợp: Mộc, Thủy

đá vụn lapis
Đá Vụn Lapis (Lapiz)

130.000,0