Đá Vụn Thạch Anh Xanh (Aventurine)

130.000,0

Đơn vị tính: Kilogam (Kg)

Chất đá: Tự nhiên

Mệnh hợp: Mộc, Hỏa

Độ cứng: 7.0 Mohs

đá vụn thạch anh xanh Aventurine
Đá Vụn Thạch Anh Xanh (Aventurine)

130.000,0