Đá Vụn Thạch Anh Hồng

110.000,0

Độ Cứng: 7.0 Mohs

Đơn Vị Tính: Kilogam (Kg)

Mệnh Phù Hợp: Hỏa, Thổ

thạch anh hồng vụn
Đá Vụn Thạch Anh Hồng

110.000,0