Đá Vụn Thạch Anh Trắng

130.000,0

Độ Cứng: 7.0 Mohs

Đơn Vị Tính: Kilogam (Kg)

Mệnh Phù Hợp: Kim, Thủy

đá vụn thạch anh trắng
Đá Vụn Thạch Anh Trắng

130.000,0