Vòng Tay Thạch Anh Trắng-Vt0007

850.000,0

Chất đá: Tự nhiên 100%

Mệnh hợp: Thổ, Kim, Thủy

Độ Cứng: 7.0 Mohs

vòng tay thạch anh trắng
Vòng Tay Thạch Anh Trắng-Vt0007

850.000,0