Vòng Tay Thạch Anh Tóc Vàng 9,8 Ly

19.000.000,0

Độ cứng: 7.0 Mohs

Đơn vị tính: 9,8 Ly

Màu sắc: Vàng

Mệnh phù hợp: Mệnh Thổ, Mệnh Kim

vòng tay thạch anh tóc vàng 9.8 ly
Vòng Tay Thạch Anh Tóc Vàng 9,8 Ly

19.000.000,0