Vòng Tay Thạch Anh Tóc Vàng 9,8 Ly

Liên hệ báo giá

Độ cứng: 7.0 Mohs

Đơn vị tính: 9,8 Ly

Màu sắc: Vàng

Mệnh phù hợp: Mệnh Thổ, Mệnh Kim