Vòng Tay Thạch Anh Tóc Vàng 8.6 Ly

30.000.000,0

Độ cứng: 7.0 Mohs

Đơn vị tính: 8,6 Ly

Màu sắc: Vàng

Mệnh phù hợp: Mệnh Thổ, Mệnh Kim

vòng tay thạch anh tóc vàng 8,6 ly
Vòng Tay Thạch Anh Tóc Vàng 8.6 Ly

30.000.000,0