Vòng Tay Thạch Anh Tóc Tam Tài 8, 10, 12 Ly

Liên hệ báo giá

Chất đá: Tự nhiên 100%

Kích cỡ: 8 Ly, 10 Ly, 12 Ly

Hợp Mệnh: Hợp Tất Cả Các Mệnh

Độ Cứng: 07 Mohs