Vòng tay đá mắt hổ nâu đỏ

950.000,0

Chất đá: Tự nhiên

Mệnh hợp: Hỏa, Thổ

Độ cứng: 7.0 Mohs

vòng tay mắt hổ nâu đỏ
Vòng tay đá mắt hổ nâu đỏ

950.000,0