Tượng Phật Ngọc

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Tượng phật ngọc là tượng phật được làm bằng ngọc, đá quý, đá bán quý thiên nhiên tự nhiên trải qua hàng trăm triệu năm mới hình thành. Và được các nhà địa chất thăm dò và khai thác.

250.000.000,0
24.000.000,0