Trụ Thạch Anh Đen 8.1Kg – TruTA19

4.800.000,0

Mã sản phẩm: TruTA09

Kích thước: 36×13 cm

Trọng lượng: 8.1Kg

Mệnh phù hợp: Thuỷ, Mộc

Cho phép đặt hàng trước

nhất trụ thạch anh đen 8.1kg
Trụ Thạch Anh Đen 8.1Kg – TruTA19

4.800.000,0