Quả Cầu Thạch Anh Hồng Sao 8A, 0.92kg, 8.6cm, Đế

3.700.000,0

Trọng Lượng: 0,92kg

Đường kính: 8,6cm

Mệnh phù hợp: Mệnh Hoả, Mệnh Thổ

Đế gỗ: Tặng Kèm Đế

Quả Cầu Thạch Anh Hồng Sao 8A, 0.92kg, 8.6cm, Đế

3.700.000,0