Quả Cầu Thạch Anh Hồng Sao 8A, 0.92kg, 8.6cm, Đế

Liên hệ báo giá

Trọng Lượng: 0,92kg

Đường kính: 8,6cm

Mệnh phù hợp: Mệnh Hoả, Mệnh Thổ

Đế gỗ: Tặng Kèm Đế