Quả Cầu Thạch Anh Hồng Sao 5A, 3.1kg, 12cm + Đế

2.700.000,0

Trọng Lượng: 3,1kg

Đường kính: 12cm

Mệnh phù hợp: Mệnh Hoả, Mệnh Thổ

Đế gỗ: Tặng Kèm Đế

Quả Cầu Thạch Anh Hồng Sao 5A, 3.1kg, 12cm + Đế

2.700.000,0