Quả Cầu Thạch Anh Hồng 5A 2,3kg, 11cm

Liên hệ báo giá

Trọng Lượng: 2,3kg

Đường kính: 11cm

Mệnh phù hợp: Mệnh Hoả, Mệnh Thổ

Đế gỗ: Tặng Kèm Đế