Quả Cầu Khổng Tước (Malachite) 5.98Kg – QCPT08

Liên hệ báo giá

Chất đá: Tự nhiên 100%

Trọng lượng: 5.98kg

Kích thước: 15cm

Mệnh phù hợp: Mộc, Hoả

Đế: Tặng kèm đế gỗ