Quả Cầu Khổng Tước (Malachite) 5.98Kg – QCPT08

24.000.000,0

Chất đá: Tự nhiên 100%

Trọng lượng: 5.98kg

Kích thước: 15cm

Mệnh phù hợp: Mộc, Hoả

Đế: Tặng kèm đế gỗ

còn 1 hàng

quả cầu khổng tước 5.98kg
Quả Cầu Khổng Tước (Malachite) 5.98Kg – QCPT08

24.000.000,0