Đá Vụn Ngọc Unic Đen

110.000,0

Độ Cứng: 7.0 Mohs

Đơn Vị Tính: Kilogam (Kg)

Mệnh Phù Hợp: Mộc, Thủy

đá vụn unic đen
Đá Vụn Ngọc Unic Đen

110.000,0