Bi Cầu Thạch Anh Trắng 4A, 4,25kg, 15cm

5.400.000,0

Trọng Lượng: 4,25kg

Đường kính: 15cm

Mệnh phù hợp: Mệnh Kim, Mệnh Thuỷ

Đế gỗ: Tặng Kèm Đế

Bi Cầu Thạch Anh Trắng 4A, 4,25kg, 15cm

5.400.000,0