Bát Mã Tuy Phong – Ngọc Serpentine Xanh

Liên hệ báo giá

Chất đá: Ngọc serpentine tự nhiên 100%

Kích thước chưa đế: 80x66x10

Kích thước có đế: 93x82x20

Đế gỗ cao cấp tặng kèm