Bát Mã Tuy Phong – Ngọc Serpentine Xanh

69.200.000,0

Chất đá: Ngọc serpentine tự nhiên 100%

Kích thước chưa đế: 80x66x10

Kích thước có đế: 93x82x20

Đế gỗ cao cấp tặng kèm

bát mã truy phong ngọc serpenting
Bát Mã Tuy Phong – Ngọc Serpentine Xanh

69.200.000,0