Bát Mã Truy Phong – Chất Đá Ngọc Hoàng Long

Liên hệ báo giá

Chất đá: Ngọc Hoàng Long tự nhiên 100%

Kích thước không đế: 168x95x15

Kích thước có đế: 175x170x46

Đế gỗ cao cấp