Bát Mã Truy Phong – Chất Đá Ngọc Hoàng Long

240.000.000,0

Chất đá: Ngọc Hoàng Long tự nhiên 100%

Kích thước không đế: 168x95x15

Kích thước có đế: 175x170x46

Đế gỗ cao cấp

bát mã truy phong ngọc hoàng long
Bát Mã Truy Phong – Chất Đá Ngọc Hoàng Long

240.000.000,0